نویسنده متاسفانه یا خوشبختانه سرگرمی ها و مشغله های جدی تری پیدا کرده و دیگه حوصله ی وبلاگ نوشتن و خوندن نداره